Wjesny hosćenc woblubowany

štwórtk, 07. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Rachlowski korčmar Frank Seeliger so wjeseli, zo je jeho wjesny hosćenc jedyn z najwoblubowanišich Hornjeje Łužicy.  Foto: Marian Wjeńka Rachlowski korčmar Frank Seeliger so wjeseli, zo je jeho wjesny hosćenc jedyn z najwoblubowanišich Hornjeje Łužicy. Foto: Marian Wjeńka

Po naprašowanju z tak mjenowanej łužiskej app w minjenych tydźenjach su najwoblubowaniše hosćency Hornjeje Łužicy zwěsćili. Mjez prěnimi dwanaće je korčma „Häuslerschänke“ w Rachlowje pola Kulowa direktnje při hłownej dróze. Tam su tež hižo serbske towarstwa­ a skupiny witali.

Rachlow (SN/MWj). Frank Seeliger so wjeseli. Po tym zo je jeho dom „Häuslerschänke“ při lońšim pytanju za najwoblubowanišim hornjołužiskim hosćencom pjate městno wobsadźił, je wón lětsa mjez prěnimi dwanaće. Tež hdyž wón hakle w měrcu dokładne městno zhoni, je korč­mar spokojom. „Mi je to prosće wjeselo, so na tajkim naprašowanju sobu wobdźělić. A wězo wuslědk mi a mojim sobudźěłaćerjam wobkruća, zo porjadne dźěło wukonjamy“, 49lětny hordźe powěda.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND