Towarstwo zesylnja zhromadnosć

pjatk, 08. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Předsyda towarstwa Miłočanska žaba Marko Kowar před nawsu, hdźež je kónc zašłeho lěta štomowy dom (w pozadku) nastał.  Foto: Andreas Kirschke Předsyda towarstwa Miłočanska žaba Marko Kowar před nawsu, hdźež je kónc zašłeho lěta štomowy dom (w pozadku) nastał. Foto: Andreas Kirschke

Dobre dwaceći lět wobsteji mjeztym towarstwo Miłočanska žaba. Tehdy kaž dźensa je jeho zaměr, sylnić zhromadnosć we wsy a starać so wo čiłe kulturne žiwjenje.

Miłoćicy (AK/SN). 29 wot přitomnych 33 wobydlerjow je srjedź decembra 1995 na załoženskej zhromadźiznje towarstwu Miłočanska žaba přistupiło. Tehdy chcychu tych do cyłka zwjazać, kotřiž běchu hač do přewróta we wjesnej Domowinskej skupinje, w Ludowej solidariće, w dźiwadłowej skupinje abo we wohnjowej woborje byli, dopomina so předsyda Marko Kowar. Wot toho časa organizuja kóžde lěto stajenje a mjetanje meje, nalětnje a nazymske rjedźenje při Miłočanskej žabje kaž tež swójbny wulět. W běhu lět su volleyballowy turněr runje tak kaž adwentne spěwanje a rostlinska bursa k tomu přišli. Njelochki čas bě wokoło lěta 2000, jako towarstwo tójšto čłonow zhubi. Tale strata pak je mjeztym wu­runana. Hač do dźensnišeho maja konstantnje ně­hdźe 60 čłonow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND