Znaty serwis dale wostanje

pjatk, 08. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Tež přichodnje budźetaj sej wonaj mjez sobu pomhać, zo by Róžeńčanska awtowa zamkarnja k spokojnosći swěrnych a nowych kupcow dale wuspěšnje dźěłała. Dobry poměr mjez Janom Suchym a synom Enricom je zakład za to. Foto: Jan Kral Tež přichodnje budźetaj sej wonaj mjez sobu pomhać, zo by Róžeńčanska awtowa zamkarnja k spokojnosći swěrnych a nowych kupcow dale wuspěšnje dźěłała. Dobry poměr mjez Janom Suchym a synom Enricom je zakład za to. Foto: Jan Kral

Ze Suchec zamkarnju chce tež młody šef wuspěšnje pokročować

Róžant (SN/JK). Wjele rjemjeslnikow-předewzaćelow ma dźensniši dźeń starosće z naslědnistwom. Pobrachowaceho dorosta dla dyrbja mnozy z nich swój zawod spušćić. Tónle problem Róžeńčanska Suchec awtowa zamkarnja bohudźak nima. Załožer firmy Jan Suchy je spočatk lěta wjednistwo wuspěšneho zawoda synej Enricej přepodał. Tón chce připóznatu zamkarnju po dotalnym wuspěšnym koncepće dale wjesć.

Runje w jubilejnym 25. lěće wobstaća Róžeńčanskeje firmy ma přepodaće zamołwitosće do młodych rukow wosebity wuznam. Jan Suchy njeje ani wokomika wahał, synej naslědnistwo dowěrić. Zamkarnja, w kotrejž je serbšćina wobchadna rěč, je dobreje kwality dźěła a serwisa dla daloko znata. Wona je była wokolina, w kotrejž je młody šef Enrico swoje nazhonjenja w techniskim a mjezyčłowjeskim wobłuku zběrał.

Nan Jan budźe tež dale w zawodźe pomhać a z bohateho pokłada nazhonjenjow, wosebje na polu wuporjedźenja karoserijow a lakěrowanja k tomu přinošować, zo su kupcy tež přichodnje ze Suchec serwisom spokojom.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND