Kelko kwality za kelko pjenjez?

póndźela, 11. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wjetšina šulow a pěstowarnjow z wobjedom spokojom

Budyšin (CK/SN). Dalše lěto dóstawaja pěstowarnje a šule w Budyšinje wobjed wot dotalneho poskićowarja. To je měšćanska rada hišće kónc minjeneho lěta z dwěmaj wzdatymaj hłosomaj wobzamknyła. Město wužiwa tak w lětu 2014 wotzamknjenych zrěčenjach zapřijatu opciju podlěšenja.

Loni w awgusće bě so město Budyšin wšitke po­trjechene zarjadnišća kaž tež staršiske a šulerske přirady prašało, kak su z jědźu spokojom. Dwanaće pěstowarnjow a šulow wupraji so na to za dotalneho poskićowarja. Jeničce tři šule to wotpokazachu. Z nadźiju na noweho poskićowarja wočakowachu wone snadnišu płaćiznu. Po nahledźe měšćanskeho zarjadnistwa pak móhło skerje k tomu dóńć, zo so při nowowupisanju mini­malneje mzdy dla płaćizna hišće podróši. Nimo toho bě za dwě šuli tak a tak jenož jenički poskićowar, tak zo město žanu hinašu móžnosć njeměješe, zo by zastaranje z wobjedom zawěsćiło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND