Kelko kwality za kelko pjenjez?

póndźela, 11. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wjetšina šulow a pěstowarnjow z wobjedom spokojom

Budyšin (CK/SN). Dalše lěto dóstawaja pěstowarnje a šule w Budyšinje wobjed wot dotalneho poskićowarja. To je měšćanska rada hišće kónc minjeneho lěta z dwěmaj wzdatymaj hłosomaj wobzamknyła. Město wužiwa tak w lětu 2014 wotzamknjenych zrěčenjach zapřijatu opciju podlěšenja.

Loni w awgusće bě so město Budyšin wšitke po­trjechene zarjadnišća kaž tež staršiske a šulerske přirady prašało, kak su z jědźu spokojom. Dwanaće pěstowarnjow a šulow wupraji so na to za dotalneho poskićowarja. Jeničce tři šule to wotpokazachu. Z nadźiju na noweho poskićowarja wočakowachu wone snadnišu płaćiznu. Po nahledźe měšćanskeho zarjadnistwa pak móhło skerje k tomu dóńć, zo so při nowowupisanju mini­malneje mzdy dla płaćizna hišće podróši. Nimo toho bě za dwě šuli tak a tak jenož jenički poskićowar, tak zo město žanu hinašu móžnosć njeměješe, zo by zastaranje z wobjedom zawěsćiło.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND