Dźak pomocliwym wjesnjanam

póndźela, 11. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Hana Krawcowa, Michał Wałda, Dominik Knop a Achim Měrćink (wotlěwa) sobotu na dźaknym zarjadowanju w Fabrikskej hospodźe Foto: Alfons Handrik Hana Krawcowa, Michał Wałda, Dominik Knop a Achim Měrćink (wotlěwa) sobotu na dźaknym zarjadowanju w Fabrikskej hospodźe Foto: Alfons Handrik

Šunow (aha/SN). Loni w septembru móžeše Ralbičanska wjesna předstejićerka Hana Krawcowa 14. raz sta hosći na babylěćo do Ralbic witać. Za tradicionalny nazymski swjedźeń stajnje zaso nowe ideje měć je wulke wužadanje. Žada sej to njesměrnje wjele dźěła, a za poměrnje małe Ralbicy je tuž wjele pomocliwych rukow trěbnych, zo by so wšitko derje poradźiło. Po lońšim babylěću zrodźichu Hana Krawcowa a čłonojo nawodnistwa wjesneje rady Michał Wałda, Dominik Knop a Pětr Retich mysl, za wšitkich aktiwnych pomocnikow přewjesć dźakne zarjadowanje. Tak su 75 wosobow – čłonow młodźinskeho kluba, kameradow wohnjoweje wobory a dalšich pomocnikow – přeprosyli na dźakne zarjadowanje do Šunowskeje Fabrikskeje hospody.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND