Město twari nowu pěstowarnju

srjeda, 13. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wo ideji hižo často rěčeli, nětko ju zwoprawdźa

Budyšin (CK/SN). W lětomaj 2018/2019 chce město Budyšin nowu pěstowarnju twarić. Zasadny rozsud wo tym je měšćanska rada hišće w starym lěće schwaliła­. Kak měło zarjadnišćo wupadać, k tomu chcedźa architekturne­ wubědźowanje přewjesć. Za nje chcedźa 150 000 eurow přewostajić a nadźijeja so z toho alternatiwnych idejow, projekt na Třělnišću­ zwoprawdźić.

W nowotwarje ma 30 žłobikowych městnow nastać. Z nimi narunaja městna w žłobiku na Weigangowej, kotryž dyrbja twarskich přičin dla srjedźodobnje zawrěć. Dale je 60 pěstowarskich a 75 hortowych městnow předwidźanych kaž tež kuchnja za rozdźělenje jědźow. Do­byćer architekturneho wubědźowanja ma dalše plany zdźěłać. Po hrubym trochowanju by nowotwar bjez nutřkowneho wuhotowanja 4,95 milionow eurow płaćił. Za to drje by 2,7 milionow eurow spěchowanskich srědkow móžno było, hač pak je město Budyšin woprawdźe dóstanje, tuchwilu hišće wěste njeje. K nuzy, tak rěkaše w měšćanskej radźe, dyrbja bjez statneje přiražki twarić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND