Šofer so na zbožo lědma zranił

srjeda, 13. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Najskerje dźiwiny dla je wčera wječor na zwjazkowej dróze B 96 mjez Kamjenej a Stróžu šofer awta kontrolu nad wodźidłom zhubił a do praweho wobhrodźenja zrazył. Hakle 50 metrow dale wosta awto na lěwym boku jězdnje stejo. Kaž z dźiwom je so šofer při tym lědma zranił. Foto: Christian Essler

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND