W krajnoradnym zarjedźe wo podružnikach wědźeli

srjeda, 13. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Naměsto Käthy Kollwitz z přichodnym domom ćěkancow  Foto: SN/M. Bulank Naměsto Käthy Kollwitz z přichodnym domom ćěkancow Foto: SN/M. Bulank

Z wužiwanjom hotela Husarenhof na Naměsće Käthy Kollwitz w Budyšinje jako domom požadarjow azyla wot 1. februara su tam zaměstnjene štyri firmy a dwě lěkarskej praksy swój domicil zhubili. Połoženje zdawa so po­dobne lońšemu, jako přerjadowachu Greenpark na domicil ćěkancow.

Budyšin (SN/at). Do hód je towaršnosć Säurich-Sassenscheidt GbR jako mějićelka přemysłownišća Husarenhof z Budyskim krajnoradnym zarjadom zrěčenje wo wotnajenju třoch twarjenjow podpisała, zo by tam nastał kwartěr za ćěkancow. 28. decembra dóstachu tam zaměstnjeni podružnicy-firmownicy pisomne wupowědźenje rumnosćow. Je so krajnoradny zarjad tónkróć we wobłuku jednanjow za podružnikami wobhonił?

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND