Towarstwo chce dary za nowe zwony Bartskeje cyrkwje zběrać

štwórtk, 14. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Woni zastupuja wčera załožene spěchowanske towarstwo za nowe zwony ewangelskeje cyrkwje w Barće: předsyda Bernd Lorenz, pokładnica Kerstin Mickan a městopředsyda Friedrich Hesse (wotlěwa).  Foto: Constanze Knappowa Woni zastupuja wčera załožene spěchowanske towarstwo za nowe zwony ewangelskeje cyrkwje w Barće: předsyda Bernd Lorenz, pokładnica Kerstin Mickan a městopředsyda Friedrich Hesse (wotlěwa). Foto: Constanze Knappowa

Nowe zwony za cyrkej w Barće bychu 110 000 eurow płaćili. Zo móhli tónle projekt zwoprawdźić , załožichu wčera spěchowanske towarstwo, kotrež chce so nětko do dźěła dać.

Bart (CK/SN). K 200lětnemu wobstaću ewangelsko-lutherskeje cyrkwje w Barće maja tam 2019 nowe zwony zaklinčeć. Za to je wčera 21 žonow a muži spěchowanske towarstwo załožiło. Jeho zaměr je „pomoc za ponowjenje zwonow a wšitkich z tym zwjazanych twarskich připrawow“, rěka we wustawkach. Za předsydu wuzwolichu Bernda Lorenza z Rakojd, za zastupjerja­ Friedricha Hessu z Dubrawki a za pokładnicu Kerstin Mickan z Barta. Woni towarstwo w pjenježnych a juristiskich naležnosćach zastupuja. Předsydstwu přisłušeja dalši štyrjo čłonojo. Jedyn z nich ma stajny zastupjer cyrkwinskeho předsydstwa Hrodźišćanskeje wosady być. Jako přinošk płaća čłonojo towarstwa 20 eurow na lěto.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND