Darmotne parkowanje luksus

štwórtk, 14. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Parkowanske městno we Wojerowskim starym měsće namakać njeje jednore. Nowy  koncept ma połoženje polěpšić.  Foto: Ulrike Herzger Parkowanske městno we Wojerowskim starym měsće namakać njeje jednore. Nowy koncept ma połoženje polěpšić. Foto: Ulrike Herzger

Wojerecy (UH/SN). Pobrachowace parkowanske městna we Wojerowskim starym měsće a připowědźena analyza, kak chcedźa połoženje polěpšić, bě wčera tema wobydlerskeje zhromadźizny. Ně­hdźe 40 wobydlerjow je do noweje radnicy přišło. Přičina njespokojaceho stawa su přiběrace zatwarjenje swobodnych městnow kaž tež wuske puće, pocha­dźace ze załoženskeho časa, jako hišće nichtó na dźensniši rozměr wobchada a na wulkosć awtow myslił njebě.

Kaž Martin Schüffler z Drježdźanskeho inženjerskeho běrowa rozłoži, so předewšěm dopołdnja wobydlerjo, sobu­dźěłaćerjo wobchodow a wopytowarjo wo samsne parkowanske městna pró­cuja. Dohromady maja na naměstach a na kromje pućow 830 tajkich městnow, „při čimž je parkowanski dom lu­towarnje z 90 darmotnymi městnami woprawdźity luksus. To maja Wojerecy předskok porno tamnym městam, hdźež směš jenož wěsty čas abo z płaćenjom parkować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND