Darmotne parkowanje luksus

štwórtk, 14. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Parkowanske městno we Wojerowskim starym měsće namakać njeje jednore. Nowy  koncept ma połoženje polěpšić.  Foto: Ulrike Herzger Parkowanske městno we Wojerowskim starym měsće namakać njeje jednore. Nowy koncept ma połoženje polěpšić. Foto: Ulrike Herzger

Wojerecy (UH/SN). Pobrachowace parkowanske městna we Wojerowskim starym měsće a připowědźena analyza, kak chcedźa połoženje polěpšić, bě wčera tema wobydlerskeje zhromadźizny. Ně­hdźe 40 wobydlerjow je do noweje radnicy přišło. Přičina njespokojaceho stawa su přiběrace zatwarjenje swobodnych městnow kaž tež wuske puće, pocha­dźace ze załoženskeho časa, jako hišće nichtó na dźensniši rozměr wobchada a na wulkosć awtow myslił njebě.

Kaž Martin Schüffler z Drježdźanskeho inženjerskeho běrowa rozłoži, so předewšěm dopołdnja wobydlerjo, sobu­dźěłaćerjo wobchodow a wopytowarjo wo samsne parkowanske městna pró­cuja. Dohromady maja na naměstach a na kromje pućow 830 tajkich městnow, „při čimž je parkowanski dom lu­towarnje z 90 darmotnymi městnami woprawdźity luksus. To maja Wojerecy předskok porno tamnym městam, hdźež směš jenož wěsty čas abo z płaćenjom parkować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND