Nowe městna maja nastać

wutora, 19. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Zahrodniska firma smě so na bywšim zawodowym terenje zasydlić

Brězowka (AK/SN). Dźěwinska gmejna podpěruje zasydlenje Slepjanskeje zahrodniskeje a krajinotwarskeje firmy Eden na bywšim zawodowym terenje w Brězowce (Halbendorf). Na swojim zašłym­ posedźenju su čłonojo gmejnskeje rady wustawki wo twarskim planje jednohłósnje wobzamknyli. Wjesnjanosta Helmut Krawc (SPD) ma nětko wšitke dalše trěbne zarjadniske kroki nastorčić. W septembru 2014 běchu wobzamkli, tajki twarski plan nastajić. Loni srjedź lěta su jón zjawnje wupołožili a w septembru stejišća nošerjow zjawnych zajimow wotwažowali. Nětko je posledni zadźěwk přewinjeny. „Za nas je to wažny měznik, wšako móžemy předewzaće skónčnje zwoprawdźić“, rjekny Dirk Noack, jednaćel zahrodniskeje firmy, na posedźenju Dźěwinskich radźićelow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Katolscy wěriwi swjeća dźensa wysoki swjedźeń Božeho ćěła. W nimale wšitkich serbskich wosadach, kročachu procesiony, zwjetša přewodźane wot dujerjow, k wonkownym wołtarkam. Sobu na čole procesionow dźěše wjele serbskich družkow. Tójšto dalšich holco

nowostki LND