Lětsa zaso tójšto wjerškow

pjatk, 22. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Runje tak kaž dalše komuny je so tež Njebjelčanska gmejna tele dny na Mjezynarodnym zelenym tydźenju w Berlinje prezentowała a za sebje wabiła. Marja Šefrichowa demonstrowaše tam debjenje jutrownych jejkow.  Foto: Helmut Schippel Runje tak kaž dalše komuny je so tež Njebjelčanska gmejna tele dny na Mjezynarodnym zelenym tydźenju w Berlinje prezentowała a za sebje wabiła. Marja Šefrichowa demonstrowaše tam debjenje jutrownych jejkow. Foto: Helmut Schippel

Zamołwity za turizm w Njebjelčanskej gmejnje rozprawjał

Njebjelčicy (HS/SN). Staw turistiskeho wuwića w Njebjelčanskej gmejnje kaž tež lońše a lětuše turistiske podawki stejachu w srjedźišću rozprawy Karla Mildnera, zamołwiteho za turizm w komunje, na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. Po jeho słowach chcedźa so přichodnje dale na łahodny turizm wusměrjeć, při čimž pak je wobjim atrakcijow a přenocowanskich móžnosćow wučerpany. Mjeztym zo su so zhromadneho dźěła z Turistiskej marketingowej towaršnosću Sakskeje wzdali, chwaleše Mildner zhromadne aktiwity z Marketingowej towaršnosću Hornja Łužica-Delnja Šleska. Zhromadne dźěło z towarstwom Dožiwjenske wsy je gmejnje nowe mjezynarodne kontakty wobradźiło. W tymle wobłuku su so lětsa třeći raz na Mjezynarodnym zelenym tydźenju w Berlinje wobdźělili a za wopyt dwurěčneje Łužicy wabili. Mjeztym pak Njebjelčanska gmejna tež swójske lětaki wudawa, zo by za swoje najwšelakoriše poskitki wabiła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND