Lětsa zaso tójšto wjerškow

pjatk, 22. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Runje tak kaž dalše komuny je so tež Njebjelčanska gmejna tele dny na Mjezynarodnym zelenym tydźenju w Berlinje prezentowała a za sebje wabiła. Marja Šefrichowa demonstrowaše tam debjenje jutrownych jejkow. Foto: Helmut Schippel Runje tak kaž dalše komuny je so tež Njebjelčanska gmejna tele dny na Mjezynarodnym zelenym tydźenju w Berlinje prezentowała a za sebje wabiła. Marja Šefrichowa demonstrowaše tam debjenje jutrownych jejkow. Foto: Helmut Schippel

Zamołwity za turizm w Njebjelčanskej gmejnje rozprawjał

Njebjelčicy (HS/SN). Staw turistiskeho wuwića w Njebjelčanskej gmejnje kaž tež lońše a lětuše turistiske podawki stejachu w srjedźišću rozprawy Karla Mildnera, zamołwiteho za turizm w komunje, na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady. Po jeho słowach chcedźa so přichodnje dale na łahodny turizm wusměrjeć, při čimž pak je wobjim atrakcijow a přenocowanskich móžnosćow wučerpany. Mjeztym zo su so zhromadneho dźěła z Turistiskej marketingowej towaršnosću Sakskeje wzdali, chwaleše Mildner zhromadne aktiwity z Marketingowej towaršnosću Hornja Łužica-Delnja Šleska. Zhromadne dźěło z towarstwom Dožiwjenske wsy je gmejnje nowe mjezynarodne kontakty wobradźiło. W tymle wobłuku su so lětsa třeći raz na Mjezynarodnym zelenym tydźenju w Berlinje wobdźělili a za wopyt dwurěčneje Łužicy wabili. Mjeztym pak Njebjelčanska gmejna tež swójske lětaki wudawa, zo by za swoje najwšelakoriše poskitki wabiła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND