Wobornicy wažny stołp w gmejnje

wutora, 26. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Manuela Langu njejsu jenož na wohnjoweho wobornika powyšili. Achim Měrćink, Hubertus Ryćer a zastupowacy nawoda wobory Konjecy-Šunow Michał Maywald (wotlěwa) gratulowachu jemu tež k narodninam.  Foto: Domenico Gruhn Manuela Langu njejsu jenož na wohnjoweho wobornika powyšili. Achim Měrćink, Hubertus Ryćer a zastupowacy nawoda wobory Konjecy-Šunow Michał Maywald (wotlěwa) gratulowachu jemu tež k narodninam. Foto: Domenico Gruhn

Runje tak kaž přewjeduja Domowinske skupiny, kulturne ćělesa a towarstwa spočatk lěta swoju hłownu zhromadźiznu, činja to tež wohnjowe wobory, kaž tele dny Konječansko-Šunowska.

Konjecy (DG/SN). Kameradojo Konječan-Šunowskeje wohnjoweje wobory zetkachu so minjeny pjatk w Konječanskej burskej stwě k hłownej zhromadźiznje. W srjedźišću stejachu zhladowanje na minjene lěto kaž tež wuhlady do přichoda. Na zhromadźiznu su sej nawodu gmejnskeje wohnjoweje wobory Achima Měrćinka a wjesnjanostu Hubertusa Ryćerja (CDU) přeprosyli.

Ze 34 aktiwnymi wobornikami a sydom staršimi čłonami je Konječansko-Šunowska wohnjowa wobora derje wobsadźena. Na přerěznu starobu 36,2 lět mjez aktiwnymi wobornikami móža hordźi być. Tak móžachu loni dweju noweju do kruha aktiwnych witać. Dohromady sydom króć dyrbjachu na pomoc chwatać. Zo bychu na tajke nuzowe pady derje přihotowani byli, dźiwaja wosebje na wotpowědne wukubłanje. Dohromady přewjedźechu loni 14 tajkich słužbow. K tomu přińdźechu wuspěšne dalekubłanja třoch młodych kameradow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND