Princesna pochadźa z Haslowa

pjatk, 29. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
W korejće sedźo přikiwaštaj tule Kinsporski karnewalowy princ Johannes I. a jeho princesna Fidelis I. na zahajenju lětušeje sezony přihladowarjam. Póstnisku wutoru přewostajitaj ceptar zaso měšćanosće Heikej Driesnackej (CDU).  Foto: Jirka Hofmann W korejće sedźo přikiwaštaj tule Kinsporski karnewalowy princ Johannes I. a jeho princesna Fidelis I. na zahajenju lětušeje sezony přihladowarjam. Póstnisku wutoru přewostajitaj ceptar zaso měšćanosće Heikej Driesnackej (CDU). Foto: Jirka Hofmann

W Kinsporku swjeća lětsa 44. karnewalowu sezonu. Princowski por staj tam Johannes I. a jeho luboznosć Fidelis I. Po swójbnym mjenje rěkataj lěta 2007 zmandźelenaj Lindnerec.

Kinspork (SN/mwe). 35. króć poćahnu sobotu, 6. februara, wot 14 hodź. karnewalisća po zapadołužiskim Kinsporku. To budźe zaso wulki spektakl, kotryž kóžde lěto tysacy přihladowarjow do městačka ze 4 400 wobydlerjemi wabi. Wšako so nimo Kinsporskeho karnewaloweho kluba tež póstniske skupiny z wokolnych wsow kaž Gräfenhaina, Röhrsdorfa, Schmorkauwa, Weißbacha abo Großnaundorfa hižo měsacy na tónle wulki podawk přihotuja. W znajmjeńša 30 wobrazach chcedźa tež woni w pisanych kostimach regionalnu politiku šwikać a na njedostatki pokazać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND