Princesna pochadźa z Haslowa

pjatk, 29. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
W korejće sedźo přikiwaštaj tule Kinsporski karnewalowy princ Johannes I. a jeho princesna Fidelis I. na zahajenju lětušeje sezony přihladowarjam. Póstnisku wutoru přewostajitaj ceptar zaso měšćanosće Heikej Driesnackej (CDU).  Foto: Jirka Hofmann W korejće sedźo přikiwaštaj tule Kinsporski karnewalowy princ Johannes I. a jeho princesna Fidelis I. na zahajenju lětušeje sezony přihladowarjam. Póstnisku wutoru přewostajitaj ceptar zaso měšćanosće Heikej Driesnackej (CDU). Foto: Jirka Hofmann

W Kinsporku swjeća lětsa 44. karnewalowu sezonu. Princowski por staj tam Johannes I. a jeho luboznosć Fidelis I. Po swójbnym mjenje rěkataj lěta 2007 zmandźelenaj Lindnerec.

Kinspork (SN/mwe). 35. króć poćahnu sobotu, 6. februara, wot 14 hodź. karnewalisća po zapadołužiskim Kinsporku. To budźe zaso wulki spektakl, kotryž kóžde lěto tysacy přihladowarjow do městačka ze 4 400 wobydlerjemi wabi. Wšako so nimo Kinsporskeho karnewaloweho kluba tež póstniske skupiny z wokolnych wsow kaž Gräfenhaina, Röhrsdorfa, Schmorkauwa, Weißbacha abo Großnaundorfa hižo měsacy na tónle wulki podawk přihotuja. W znajmjeńša 30 wobrazach chcedźa tež woni w pisanych kostimach regionalnu politiku šwikać a na njedostatki pokazać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND