Tójšto pjenjez za jědźernju

pjatk, 29. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Rumnosć chcedźa tež za zjawne zarjadowanja wužiwać

Wulka Dubrawa (CK/SN). Jědźernju Wulkodubrawskeju šulow chcedźa saněrować a zmodernizować. Wona zwjazuje 1957 nastatu zakładnu šulu a twarjenje z lěta 1912. Wutwarić chcedźa ju tak, zo dóstanu so šulerjo z jědźernje ze zakładneje a swobodneje wyšeje šule do pod škitom pomnikow stejaceho twarjenja, bjeztoho zo dyrbja přez dwór. Tež přichodnje chcedźa jědźernju jako tajku wužiwać, ale tohorunja jako awlu za wobě kubłanišći kaž tež za zarjadowanja towarstwow a gmejny. Architekta Claudia Freund-Klein je projekt gmejnskim radźićelam na wčerawšim posedźenju wobšěrnje předstajiła.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND