Swójby twarja nowe domy

pjatk, 29. januara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Na wjacorych městnach w gmejnje Pančicy-Kukow drje započnu lětsa młode swójby sej nowy dom twarić. Wšelakim tajkim projektam je gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju w Lejnje přihłosowała abo je za nje prawniske wuměnjenja stworiła. Tak radźićeljo jednohłósnje wobzamknychu, nastajić wustawki, po kotrychž móh­ła nimale 900 kwadratnych metrow wulka ležownosć w Kukowje při puću ke Kobrec młynej do nutřkowneho wobłuka přeńć. Wosebitosć je, zo je dźěl tuteje ležownosće přepławjenski teren Klóšterskeje wody. Mjeztym zo so za tule městnosć prawniska procedura hakle započnje, je wona za dalšej ležownosći w Jaworje nimale wotzamknjena. Na kromje wsy do směra na statnu dróhu S 100 wutworitej so na lěwym boku dwě ležownosći. Na kóždej ma jednoswójbny dom nastać. Za tele předewzaće su nošerjo zjawnych zajimow swoje wobmyslenja a pokiwy zapodali, kotrež nětko do wustawkow sobu zapřijmu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND