Zhromadnje po nowej zdónkaj za meju jěli

wutora, 02. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
W Róžeńće a we Łazku změja lětsa nowu meju. Zdónkaj su mužojo z wobeju wsow minjenu sobotu z lěsa přiwjezli.  Foto: Tomaš Šołta W Róžeńće a we Łazku změja lětsa nowu meju. Zdónkaj su mužojo z wobeju wsow minjenu sobotu z lěsa přiwjezli. Foto: Tomaš Šołta
wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND