Krótkopowěsće (02.02.16)

wutora, 02. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Merbitz: Pogromowa nalada

Lipsk. Policajski prezident Lipska Bernd Merbitz zasudźa najnowše nadpady na domy požadarjow azyla mjez druhim w Kamjenicy a Lipsku. W kraju „knježi pogromowa nalada, kotraž dóstawa přewšo strašnu intensitu“, praji Merbitz w Leipziger Volkszeitung. Minjeny kónc tydźenja bu w Sakskej pjeć domow požadarjow azyla nadpadnjenych.

Nadróžnu hudźbu wobmjezować

Praha. Měšćanske zarjadnistwo Prahi je noworjadowanje schwaliło, z kotrymž ma so dotalne skutkowanje nadróžnych muzikantow wobmjezować. Cyle zakazane su wótře hudźace instrumenty, kaž bubony, saksofony abo dudy, a elektriske zesylnjowaki. Wuměłske pokazki ze zwěrjatami njejsu hižo dowolene. Nowe předpisy, postajace tohorunja čas a městnosć hudźenja, mnozy kritizuja.

Samodruhe wohrožene

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND