Wyše socialne wudawki etat poćežuja

wutora, 02. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelc (AK/SN). Deficit něhdźe 6,5 milionow eurow etat Zhorjelskeho wokrjesa lětsa poćežuje. Hač do kónca lěta pak chcedźa jón na 4,5 milionow eurow pomjeńšić a hač do lěta 2019 wurunany měć, komornik wokrjesa Thomas Gampe na wčerawšej nowinarskej konferency w Zhorjelcu připowědźi. Krajny rada Bernd Lange (CDU) skedźbni w tym zwisku na raznje zwyšene wudawki wokrjesa w socialnym a młodźinskim wobłuku kaž tež na polu wuchowanskeje słužby. Na tamnym boku připokazanki Swobodneho stata Sakskeje woteběraja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND