Krótkopowěsće (03.02.16)

srjeda, 03. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Gripa zaso knježi

Budyšin. We wokrjesu Budyšin zličichu wot spočatka lěta 36 padow schorjenja na gripu. To je jasny rozrost, ale typiske wuwiće za počas, praji rěčnik Budyskeho krajnoradneho zarjada. Potrjecheni su ludźo wšitkich starobow. Na zbožo njejsu cyle ćežke pady dotal njeběchu. Strowotniski zarjad pak poruča škitne šćěpjenje, seruma je dosć. Ćěło trjeba dwaj tydźenjej, zo by škit wutworiło.

Žane kite-surfowanje

Zhorjelc. Kite-surfowanje na Bartonjanskim (Berzdorf) jězoru njeje dale dowolene. Zhorjelski krajnoradny zarjad zakaz z tym wobkruća, zo su kupanscy hosćo a wodosportowcy wohroženi. Před lětomaj bě so kite-surfowar runje tak smjerći wuwinył. Jeho parašut bě so w bliskim milinowodźe zapopadnył.

Čěscy zastajency swobodni

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND