Kulturne namrěwstwo zachować

wutora, 09. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Towarstwam z Hamorskeje gmejny dać městnosć za zetkawanja a zarjadowanja najwšelakorišeho razu je zaměr projekta, kotryž chce Hamorska gmejnska rada zwoprawdźić.

Hamor (AK/SN). Swobodna wyša šula Hamor ma so na zetkawanski centrum wuwić. K tomu je so gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju wuznała. Z jednym wzdatym hłosom radźićeljo schwalichu, za něhdźe 14 000 eurow planować cyłkowny objekt, tepjenje, přewětrjenje, sanitarne připrawy a elektrotechniku. „W prěnim twarskim wotrězku chcemy wohnjoškitne připrawy ponowić, fasadu energetisce saněrować a druhi horni poschod šulskeho twarjenja na zetkawanski centrum wutwarić“, rozłoži nawodnica twarskeho zarjada gmejny Cortina Kokles. Předwidźane je dale energetiske saněrowanje woknow, durjow a třěchi. Wšitko ma so tak wuhotować, zo maja tež zbrašeni w chorobnych stołach abo ludźo, kotřiž spatnje běhaja, bjez kóždehožkuli zadźěwka přistup do twarjenja. Za wšitke tele naprawy chce gmejna spěchowanske srědki z kooperaciskeho programa Interreg Pólska–Sakska zasadźić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND