Nowosličanski wóz najwjetši

wutora, 09. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wosebitu perspektiwu na tysacy wopytowarjow Kulowskeho róžowopóndźelneho ćaha mějachu tele nory z Nowosličanskeho póstniskeho woza, kiž bě wčera najwjetši cyłeho ćaha. SN/Maćij Bulank Wosebitu perspektiwu na tysacy wopytowarjow Kulowskeho róžowopóndźelneho ćaha mějachu tele nory z Nowosličanskeho póstniskeho woza, kiž bě wčera najwjetši cyłeho ćaha. SN/Maćij Bulank

Najrjeńše słónčne wjedro wčera připołdnju znowa tysacy ludźi do Kulowa zwabi, zo bychu sej w mjeztym hižo 310. sezonje róžowopóndźelny ćah wobhladali.

Kulow (aha/SN). Něhdźe 30 swjedźenskich wozow a dalše žónske skupiny su wčera w Kulowje tež serbsce připowědźili. Wo to postarał je so Tomaš Lipič, kotryž mjeztym wosom lět radźe jědnaćoch přisłuša. Dobra nalada knježeše po cyłym městačku, a mnozy Kulowsku póst­nisku­ hymnu sobu spěwachu, štož su tež njeličomni móhli w zdalenišich kónčinach sobu dožiwić. Wšako je telewizijny sćelak MDR wčera po wosom lětach znowa z Kulowa live wusyłał. Dźesać lět mjeztym tomu je, zo na čole klawnojo ze swojimi křudami praskajo so wo prózdny puć staraja. Hnydom pjeć princowskich porow so w ćahu prezentowaše.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Koćinski wóz z wulkej powětrowej łódźu pošwika wopłóčkowu problematiku města Kulowa.
dalši wobraz (2) Wjesołe wobliča a njeličomne hubki postajowachu wčera wobraz na Kulowskich hasach.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND