Zwukowy festiwal w awgusće

štwórtk, 11. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Napjate hospodarske połoženje nuzuje tež Hamorsku gmejnu k lutowanskim naprawam. Časy, jako móžeše komuna samo wulke kulturne zarjadowanja podpěrać, su nimo.

Hamor (AK/SN). Dwanaty swětłowy a zwu­kowy festiwal transNATURALE při Bjerwałdskim jězoru ma so 5. a 6. awgusta 2016 wotměć. We wobłuku třidnjowskeho festiwala Cherry Beach ma jón priwatny zarjadowar organizować a wuhotować. Hamorska gmejna festiwal podpěrować njebudźe. Tole podšmórny wjes- njanosta Achim Junker (CDU) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. „Napjateho hospodarskeho połoženja dla nima Hamorska gmejna hižo móžnosć, tele zarjadowanje kaž tež druhe na teritoriju gmejny pjenježnje podpěrać“, rozłoži wjesnjanosta w swojej rozprawje k aktualnemu połoženju komuny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND