Wjace swěcy za Poršicy

štwórtk, 11. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Runje tak kaž po wšej Kubšiskej gmejnje wostawa tež w Poršicach w nocy ćma, dokelž su wšitke nadróžne lampy hasnjene. Tole chcedźa wobydlerjo nětko změnić – a nic jenož to.

Poršicy (CK/SN). Wobydlerjo Poršiskeho sydlišća do směra na lětanišćo sej přeja, zo by so w nocy kóžda druha na­dróžna latarnja swěćiła. Wěstoty dla ludźo nochcedźa, zo je w nocy na pućach ćma kaž w pjecy, rozłožichu woni na zašłym posedźenju Kubšiskeje gmejnskeje rady. Nimo toho móhła w sydlišću jedna lampa wjace swěćić. Wjesne wobswětlenje běchu po słowach wjesnjanosty Olafa Reicherta (njestronjan) hišće pod jeho předchadnikom, w Poršicach bydlacym, lěta 2008 ponowić dali. Gmejna chce nětko pruwować, hač móhli na přikład při Poršiskej pěstowarni, hdźež zda so ludźom, zo je tam jara ćma, přidatnu lampu instalować. Ale časy změnić, hdy so lampy swěća Reichert za trěbne nima.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND