Inwentura we Wojerowskim zwěrjencu je wunjesła, zo maja tam 1 165 ...

pjatk, 12. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Inwentura we Wojerowskim zwěrjencu je wunjesła, zo maja tam 1 165 zwěrjatow w sto družinach. Z tym je so jich ličba kaž planowane dale znižiła, zo móhli zbywacym wjace městna skićeć. Tak su loni swoju skupinu alpakow wotedali. Za to chcedźa připrawu wosołow powjetšić. Tež jeju staj sobudźěłaćerjej Kathrin Proske und Marcus Barner wuměriłoj. Foto: Ulrike Herzger

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND