Saněrowanje tuńše hač planowane

pjatk, 12. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Kamjenski wyši měšćanosta Roland Dantz (nalěwo) pokaza zajimowanym woby d lerjam a čłonam měšćanskeje rady saněrowane rumnosće w pincy Lessingoweho doma.  Foto: Uwe Menschner Kamjenski wyši měšćanosta Roland Dantz (nalěwo) pokaza zajimowanym woby d lerjam a čłonam měšćanskeje rady saněrowane rumnosće w pincy Lessingoweho doma. Foto: Uwe Menschner

Lessingowy dom w Kamjencu je dosaněrowany. Minjene měsacy su w twarjenju, w kotrymž stej Lessingowy muzej a měšćanska biblioteka zaměstnjenej, škody włóžnoty dla wotstronili.

Kamjenc (UM/SN). Čas włóžnych sćěnow a blakow plěsniwca su w Kamjenskim Lessingowym domje nimo. W zwisku z nětko zakónčenym saněrowanjom su tam dospołnu izolaciju a skóncowane wopłóčkowe roły wuměnili, zo bychu dalšej włóžnoće w sćěnach zadźěwali. Nutřka su włóžny wobmjetk sćěnow wotstronili, městna přećiwo plěsniwcej škitali a znowa wobmjetali. Nowy přewětrjenski system zaruči nětko lěpšu klimu w domje.

„Rozsud za tule inwesticiju njebě lochki“, rozłoži wyši měšćanosta Roland Dantz (njestronjan). Wšako dyrbja hladajo na přichodne nadawki – wosebje nastupajo twar šulow – priority sadźeć. Při inwesticijach zašłych lět pak njemóhł nichtó Kamjencej wumjetować, zo kulturu zanjechaja. Nimo toho pytaja za móžnosćemi, muzej a biblioteku rozšěrić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND