Kóždy ma prawo znapřećiwić

pjatk, 12. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wobydlerjo přećiwo powjetšenju Ralbičanskeje kormjernje swini

Ralbicy (aha/SN). Z planowanym přetwarom a powjetšenjom Ralbičanskeje kormjernje swini zaběraše so wčerawša přewšo derje wopytana wobydlerska zhromadźizna w sydarni tamnišeje gratownje wohnjoweje wobory. Wjesna rada měješe trěbne, wobydlerjow Ralbic wo pozadkach, tuchwilnym stawje a wosebje wo móžnosćach znapřećiwjenja předwidźanemu předewzaću LGH – ratarskeho towarstwa mbH Döbeln, informować. Wjesna předstejićerka Hana Krawcowa wopodstatni zwołanje zhromadźizny z tym, zo je posledni móžny termin ­zapodaća wobmyslenjow k wupołoženym twarskim podłožkam přichodnu njedźelu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND