Kóždy ma prawo znapřećiwić

pjatk, 12. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wobydlerjo přećiwo powjetšenju Ralbičanskeje kormjernje swini

Ralbicy (aha/SN). Z planowanym přetwarom a powjetšenjom Ralbičanskeje kormjernje swini zaběraše so wčerawša přewšo derje wopytana wobydlerska zhromadźizna w sydarni tamnišeje gratownje wohnjoweje wobory. Wjesna rada měješe trěbne, wobydlerjow Ralbic wo pozadkach, tuchwilnym stawje a wosebje wo móžnosćach znapřećiwjenja předwidźanemu předewzaću LGH – ratarskeho towarstwa mbH Döbeln, informować. Wjesna předstejićerka Hana Krawcowa wopodstatni zwołanje zhromadźizny z tym, zo je posledni móžny termin ­zapodaća wobmyslenjow k wupołoženym twarskim podłožkam přichodnu njedźelu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND