Kóždy ma prawo znapřećiwić

pjatk, 12. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wobydlerjo přećiwo powjetšenju Ralbičanskeje kormjernje swini

Ralbicy (aha/SN). Z planowanym přetwarom a powjetšenjom Ralbičanskeje kormjernje swini zaběraše so wčerawša přewšo derje wopytana wobydlerska zhromadźizna w sydarni tamnišeje gratownje wohnjoweje wobory. Wjesna rada měješe trěbne, wobydlerjow Ralbic wo pozadkach, tuchwilnym stawje a wosebje wo móžnosćach znapřećiwjenja předwidźanemu předewzaću LGH – ratarskeho towarstwa mbH Döbeln, informować. Wjesna předstejićerka Hana Krawcowa wopodstatni zwołanje zhromadźizny z tym, zo je posledni móžny termin ­zapodaća wobmyslenjow k wupołoženym twarskim podłožkam přichodnu njedźelu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND