Pře gripu so dale šćěpić dać

wutora, 16. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/mwe). Byrnjež w Budyskim wokrjesu hač do 8. februara (aktualny staw) 61 ludźi na wirusowu gripu schorjeło, wotpowěduje to po zdźělenju krajnoradneho zarjada „bjezdwěla k typiskemu, normalnemu wuwiću za počas“.

Nowinska rěčnica krajnoradneho zarjada Budyšin Madlen Paul podšmórny, zo dóstachu wot 1. do 4. tydźenja lětsa 36 padow influency přizjewjenych. Wot 30. do 53. tydźenja 2015 bě to pjatnaće. Wot wirusoweje gripy potrjechene su tuchwilu wšitke starobne skupiny wot jednoho hač do 76 lět.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND