Kniha wo tachantskej cyrkwi wuńdźe

srjeda, 17. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Zajimawu knihu wo stawiznach Budyskeje tachantskeje cyrkwje předstajili su wčera měšćanska archiwarka Silke Kosbab, awtor a wuměłski historikar Kai Wenzel a ewangelska fararka Maria Heinke-Probst (wotlěwa).  Foto: Carmen Schumann Zajimawu knihu wo stawiznach Budyskeje tachantskeje cyrkwje předstajili su wčera měšćanska archiwarka Silke Kosbab, awtor a wuměłski historikar Kai Wenzel a ewangelska fararka Maria Heinke-Probst (wotlěwa). Foto: Carmen Schumann

Přičinu k wjeselu maja Budyska měšćanska archiwarka Silke Kosbab, wuměłski historikar Kai Wenzel a ewangelska fararka Maria Heinke-Probst: 27. februara wuńdźe w nakładnistwje dr. Franka Stübnera Lusatia kniha „Budyska tachantska cyrkej swj. Pětra“, kotruž su wčera předstajili.

Budyšin (CS/SN). Hłowny awtor nowostki je Kai Wenzel z Budyšina, kiž w Zhorjelcu bydli a dźěła. W 14 kapitlach předstaja wón twarske a wuhotowanske stawizny tachantskeje cyrkwje. Započina ze srjedźowěkowskimi twarskimi stawiznami a srjedźowěkowskim wuhotowanjom, kotrež je w formje relikwiarow jenož hišće w Budyskej tachantskej pokładni widźeć. Wenzel wopisuje změny, ke kotrymž je w reformaciskim času dóšło. Po měšćanskim wohenju 1634 slědowaše wosrjedź Třicećilětneje wójny 50lětny čas natwara. 18. lětstotk bě za katolski dźěl tachantskeje cyrkwje charakteristiski, dokelž bu pyšnje baroknje wuhotowany. Přez změny w 19. lětstotku w duchu historizma pak so dźěle barokneho wuhotowanja zaso zhubichu. Restawrowanske dźěła w lětomaj 2014 a 2015 běchu za wuměłskeho historikarja wulki dyrdomdej. Tak wón na přikład wuslědźi, zo bě lěsyca hižo do reformacije eksistowała, zo by cyrkej za duchownych a lajkow dźělena była. Zapisane su do knihi tež rozprawy wo žiwjenju wobeju tachantskeju wosadow. Kapitl wo katolskej wosadźe spisa Birgit Mitzscherlich, wo protestantiskej Nicole Wohlfarth. Wito Sćapan a Maria Heinke-Probst staj zestajałoj kapitl wo ekumenje w tachantskej cyrkwi. Fotograf Holger Hinz doda fota z nowymi zaćišćemi wo restawrowanym Božim domje. Premjera knihi budźe 27. februara w 17 hodź. w Budyskim Serbskim muzeju.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND