Brošura VVO w šěsć rěčach

srjeda, 17. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Požadarjam azyla kupowanje tiketow nětko wolóžeja

Wojerecy (SN/mwe). Wobchadny zwjazk Hornje Łobjo (VVO), kotrež zasadźa měšćanske linijowe busy mjez druhim we Wojerecach, je swoje informacije na šěsć rěčow rozšěrił. Runja druhim wobchadnym předewzaćam je VVO spočatk lěta za požadarjow azyla přidatne wuwěški a tak mjenowane jězbno-přećowe cedle w štyrjoch rěčach wupisał.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND