Sensibelny wid na stawizny

póndźela, 22. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wědomostna nawodnica Wojerowskeho měšćanskeho muzeja Elke Roschmann (naprawo) wodźeše zajimcow wčera po starym dźělu Wojerec a wěnowaše so při tym hłownje dobje załožićelstwa.  Foto: Andreas Kirschke Wědomostna nawodnica Wojerowskeho měšćanskeho muzeja Elke Roschmann (naprawo) wodźeše zajimcow wčera po starym dźělu Wojerec a wěnowaše so při tym hłownje dobje załožićelstwa. Foto: Andreas Kirschke

Na wčerawšim swětowym dnju wodźerjow hosći organizowaše Wojerowski měšćanski muzej wosebite wodźenje po měsće. A na nim wěnowachu so dobje załožićelstwa.

Wojerecy (AK/SN). Stare město Wojerec je połne napjatych historiskich nadrobnosćow z doby załožićelstwa wot lěta 1870 hač do 1914. Tole podšmórny wědomostna nawodnica Wojerowskeho měšćanskeho muzeja Elke Roschmann wčera we wobłuku wodźenja po měsće na swětowym dnju wodźerjow hosći 2016. Na nim so muzej hižo wjacore lěta wobdźěla a dobre nazhonjenja zběra.

„Dwórnišćo je takrjec symbol załožićelstwa w měsće. Tu bě wuchadźišćo industrializacija“, Elke Roschmann rozłoži. 1873 je prěnja železnica do města přijěła. 1. junija 1874 započa so jeje regularny wobchad. Železniske dźěłarnje běchu najwjetši dźěłodawar města. Něhdźe 300 ludźi bě tam přistajenych. Znajmjeńša runje telko bě jich w bliskej škleńčerni Strangfeld & Hannemann. Něhdy wu­znamny zawod pak w swětowej hospodarskej krizy zbankrotowa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND