Na kompromis so dojednali

srjeda, 24. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Lědma hdy je so na posedźenju Radworskeje gmejnskeje rady tak naležnje a emocionalnje diskutowało kaž wčera wječor. Přičina bě dypk dnjoweho porjada, kotryž potrjechi wosebje młodych staršich.

Radwor (SN/MkWj). Po směrnicy Budyskeho krajnoradneho zarjada z lěta 2010 chcychu poprawom wobzamknyć, zo dyrbja maćerje, kotrež su z ćěšenkom w maćernym dowolu doma, starše dźěćo/dźěći hižo připołdnju z pěstowarnje zaso wote­wzać. Gmejna by na te wašnje kóšty lutowała, dokelž móhła swój winowatostny podźěl za wobě dźěćacej dnjowej přebywanišći w Radworju pomjeńšić, na wšě 25 000 eurow wob lěto, kaž wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU) informowaše.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND