Ludźi sobu zapřijeć

srjeda, 24. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Město chce dalše bydlenske bloki spotorhać

Wojerecy (AK/SN). Swój měšćanski wuwićowy koncept chcedźa Wojerecy hač do lěta 2020 dale wjesć. Na swojim wčerawšim posedźenju wobzamknychu měšćanscy radźićeljo aktualizowanu lisćinu naprawow, w kotrejž je 39 projektow zapřijatych.

Nowe je, zo chcedźa pod pomnikoškitom stejacy měšćanski hród saněrować, štož ma 983 000 eurow płaćić. Za to nadźijeja so 935 000 eurow spěchowanskich srědkow z programa „Měšćanski přetwar wuchod“. Twarić chcedźa lětsa a klětu. Hač do kónca februara hodźa so hišće naprawy za čas hač do lěta 2020 zapodać, rozłoži nawoda měšćanskeho twarskeho zarjada Dietmar Wolf.

We wobłuku wuwićoweho koncepta je tohorunja předwidźane dalše bydlenske bloki spotorhać, mjez druhim na Wagnerowej, Bachowej a Haydnowej. Tež na Sputnikowej maja so bydlenske domy zhubić. „Wo tym smy hakle z nowiny zhonili“, wjacori wobydlerjo wčera porokowachu. Tak kritizowaše Siegfried Hörhold, zo so zdźěla jenož hišće powšitkownje wo spotorhanju bydlenskich blokow rěči, bjez toho zo wobydlerjam praja, kotre hasy a kotre domowe čisła to po­trjechi.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND