Přihotuja přetwar šule

pjatk, 26. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Ponowić Bošečanske kubłanišćo na dlěši čas najwažniši zaměr

Kubšicy (CK/SN). Za 60 000 eurow chce Kubšiska gmejna lětsa saněrowanje a nowotwar swojeje zakładneje šule w Bošecach dale planować a twarski projekt přihotować. Dale chcedźa dychansku škitnu techniku za swoje wohnjowe wobory kupić a dróhotwar mjez Jenkecami a Bošecami planować započeć. Dohromady chce gmejna 178 000 eurow inwestować, při čimž wudawki za wotstronjenje škodow wulkeje wody 2013 dla Swobodny stat Sakska kompletnje přewozmje. Tole wuchadźa z naćiska etata 2016, z kotrymž je so gmejnska rada njedawno zaběrała. Deficit 400 000 eurow nastanje jeničce wotpisanjow dla, kotrež dyrbja sami nadźěłać. Stabilneho hospodarskeho połoženja dla pak móža z tym derje wobchadźeć, rjekny wjesnjanosta Olaf Reichert (njestronjan). W přechodnym času, kotryž je Sakska za wšitke komuny postajiła, płaći Kubšiski etat přiwšěm jako wurunany.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND