Přihotuja přetwar šule

pjatk, 26. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Ponowić Bošečanske kubłanišćo na dlěši čas najwažniši zaměr

Kubšicy (CK/SN). Za 60 000 eurow chce Kubšiska gmejna lětsa saněrowanje a nowotwar swojeje zakładneje šule w Bošecach dale planować a twarski projekt přihotować. Dale chcedźa dychansku škitnu techniku za swoje wohnjowe wobory kupić a dróhotwar mjez Jenkecami a Bošecami planować započeć. Dohromady chce gmejna 178 000 eurow inwestować, při čimž wudawki za wotstronjenje škodow wulkeje wody 2013 dla Swobodny stat Sakska kompletnje přewozmje. Tole wuchadźa z naćiska etata 2016, z kotrymž je so gmejnska rada njedawno zaběrała. Deficit 400 000 eurow nastanje jeničce wotpisanjow dla, kotrež dyrbja sami nadźěłać. Stabilneho hospodarskeho połoženja dla pak móža z tym derje wobchadźeć, rjekny wjesnjanosta Olaf Reichert (njestronjan). W přechodnym času, kotryž je Sakska za wšitke komuny postajiła, płaći Kubšiski etat přiwšěm jako wurunany.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND