Spěšny internet za wšitkich

srjeda, 02. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Slepjanska gmejna zapoda hnydom dwě próstwje wo spěchowanje

Slepo (AK/SN). Swoje domjacnosće a firmy chce Slepjanska gmejna zaměrnje ze šě­rokopasmowej techniku za spěšny inter­net wuhotować. Za to je so tamniša gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju wuprajiła. Jednohłósnje radźićeljo wobzamknychu, zapodać próstwu wo 5,6 milionow eurow spěchowanskich srědkow. Wone maja znajmjeńša 80 procentow wudawkow wučinjeć, swójski podźěl komuny maksimalnje 20 procentow. Zakład wobzam- knjenja bě analyza Greifswaldskeje telekomunikaciskeje firmy DEN, kotruž wčera předstajichu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND