Zelena swěca za twarske projekty

štwórtk, 03. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Chce-li wjetša ličba zajimcow swójski nowy dom twarić abo sej wutwarić, swědči to wo dowěrje do přichoda a zo so něhdźe derje čuješ. Hinak njemóžeš sej rozjasnić, zo měješe so Njebjelčanska gmejnska rada z wjacorymi tajkimi naležnosćemi zaběrać.

Njebjelčicy (HS/SN). Runja druhim gmejnam je tež w Njebjelčanskej z wašnjom, zo so tam najprjedy techniski wuběrk z twarskimi próstwami zaběra. Tak móža­ potom čłonojo gmejnskeje rady na swojim regularnym posedźenju poměrnje spěšnje wo nich rozsudźić. Hač na jedne wuwzaće bě tomu tež na zašłym posedźenju gmejnskeje rady tak.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND