Přidatne srědki za pućotwar

pjatk, 04. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Dobre hospodarske połoženje w kraju wobradźa komunam Swobodneho stata Sakskeje tuchwilu přidatne pjenježne srědki, kotrež móža za ponowjenje pućow wužiwać. Tule temu rozjimachu gmejnscy radźićeljo Pančic-Kukowa na swojim wčerawšim posedźenju. Kaž wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) zdźěli, dóstanu po směrnicach spěchowanja twara komunalnych pućow a mostow dobre 35 000 eurow. Tale suma ma zarunać 90 procentow cyłkownych wudawkow, tak zo ma komuna jeničce dźesać procentow swójskeho podźěla přidać. Po měnjenju Markusa Kreuza­ naruna tele spěchowanje dotalne srědki, kotrež dósta gmejna za wotstronjenje zymskich škodow na pućach. „Tajke­ přiražki maja komuny nětko kóžde lěto dóstać, dołhož změje Sakska za to pjenjezy“, rjekny wjesnjanosta.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND