Wobstatk sornow w delanskich lěsach woteběra

póndźela, 07. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Předsyda Konječanskeho hońtwjerskeho drustwa Křesćan Gruhn a Konječanski hajnik Jurij Janca.  Foto: Alfons Handrik Předsyda Konječanskeho hońtwjerskeho drustwa Křesćan Gruhn a Konječanski hajnik Jurij Janca. Foto: Alfons Handrik

Konjecy (aha/SN). Hońtwjerske drustwo Šunow-Konjecy ze swojimi něhdźe 60 čłonami je minjeny pjatk w Konječanskej Burskej stwě hłownu a wólbnu zhromadźiznu přewjedło. Wjace hač połojcu zapisanych čłonow móžeše Křesćan Gruhn, kiž wot lěta 1994 drustwo nawjeduje, witać.

Čłonojo drustwa přewostajeja wotnajerjam cyłkownje 630 hektarow polow a lěsa. Z toho wužiwa Konječanske wotnajenske zhromadźenstwo, kotremuž přisłušeja štyrjo hajnicy, 400 hektarow. Tamne 230 hektarow wužiwaja Ralbičanscy hajnicy. Pokładnica Róža Kiršcyna poda financnu rozprawu, a zhromadźeni přihłosowachu, zo wupłaća kónc meje wotnajenski wunošk.

W mjenje Konječanskeho wotnajenskeho zhromadźenstwa rozłoži Jurij Janca hońtwjerski wunošk minjeneho lěta. Tak su cyłkownje dźewjeć dańkow, šěsć dźiwich swini a štyri sorny třělili. Dale běchu to štyri kuny, wosom liškow a runje telko šupow. W mjenje Ralbičanskich hajnikow skedźbni Měrćin Krawc na to, zo wobstatk sornow woteběra. Kaž přitomni wot předsydy drustwa zhonichu, je wón Budyskemu krajnemu radźe Michaelej Harigej (CDU) pisomnje rozłožił, kak špatnje so wjelče črjódy na wuwiće domjaceje dźiwiny wuskutkuja.

Jednohłósnje bu dotalne předsydstwo drustwa znowa wuzwolene. Křesćan Gruhn wuži składnosć a informowaše wo skerje njeznatych předpisach lěsneho zakonja. Tak so mnozy dźiwachu, zo kóždy na swójsku zamołwitosć do lěsa stupi, a so tuž prašachu, za čo dyrbi wobsedźer lěsa potom zawěsćenje płaćić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND