Prěni wobydlerjo w měrcu

wutora, 08. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Na dnju wotewrjenych duri w nowym Wojerowskim domje za požadarjow azyla rozmołwjachu so wčera Steffi Beier, Carmen Beyer a Petra Heine (2., 3. a 4. wotlěwa) z wobydlerskeho zwjazka „Wojerecy pomhaja z wutrobu“ z Yasmin Ghammaz z dźowku Sigoud (nalěwo) a jeje mandźelskim Naserom Kassemom (naprawo).  Foto: Andreas Kirschke Na dnju wotewrjenych duri w nowym Wojerowskim domje za požadarjow azyla rozmołwjachu so wčera Steffi Beier, Carmen Beyer a Petra Heine (2., 3. a 4. wotlěwa) z wobydlerskeho zwjazka „Wojerecy pomhaja z wutrobu“ z Yasmin Ghammaz z dźowku Sigoud (nalěwo) a jeje mandźelskim Naserom Kassemom (naprawo). Foto: Andreas Kirschke

Nowy dom za požadarjow azyla z 215 městnami předstajili

Wojerecy (AK/SN). Jako wobhospodarjer noweho domu za požadarjow azyla na Wojerowskej Hasy Liselotty Herrmann chce Dźěłaćerske dobroćelstwo (AWO) wuske zwiski z wobydlerskim zwjazkom „Wojerecy pomhaja z wutrobu“ wudźeržować. Tole podšmórny jednaćel Torsten Ruban-Zeh wčera na dnju wotewrjenych duri. „Hišće w měrcu prěni wobydlerjo zaćahnu. Wočakujemy najprjedy raz 150 wosobow. Dohromady je městno za 215 ludźi“, wón rjekny. Wusko hromadźe dźěłać­ chcedźa mjez druhim z powołanskošulskim centrumom Konrada Zusy. W dźělu jeho twarjenjow je dom za požadarjow azyla zaměstnjeny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND