Wopłóčki nimale dokónčene

srjeda, 09. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

40 wobsedźerjow ležownosćow zakonske žadanja hišće njespjelnja

Njeswačidło (AR/SN). W 97 procentach wšitkich domjacnosćow Njeswačanskeje gmejny rjedźa wopłóčki wotpowědnje wobstejacym předpisam połnobiologisce. Wo tym informowaše na wčerawšej zhromadźinje gmejnskeje rady sobudźěłaćerka zarjadnistwa Elisabeth Becker. W susodnych Bóšicach, kotrež přisłušeja zhromadnemu zarjadniskemu zwjazkej, je to 95 procentow wopłóčkowych připrawow. Zwostawa we woběmaj gmejnomaj cyłkownje 40 ležownosćow. Tu trěbne twarske a instalaciske dźěła zdźěla hišće­ njejsu cyle dokónčene.

Někotři wobydlerjo pak zakonske postajenja cyle jednorje ignoruja. Z nimi změja so gmejnscy zamołwići w přichodnych tydźenjach rozmołwjeć. Jako konsekwency hroža ze stron Budyskeho krajnoradneho zarjada z pjenježnej pokutu. W zasakłych padach smědźa samo zakazać, zo wobsedźerjo wobstejace zestarjene wopłóčkowe připrawy dale wužiwaja. W kóždym padźe pak chce so gmejna wo wzajomne rozrisanje prócować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND