Chcedźa towarstwo na dobro kapałki załožić

srjeda, 09. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wo wonkowny napohlad při Worklečanskej kapałce a wo nabožne žiwjenje we wsy ma so přichodnje nowe towarstwo starać. Foto: Feliks Haza Wo wonkowny napohlad při Worklečanskej kapałce a wo nabožne žiwjenje we wsy ma so přichodnje nowe towarstwo starać. Foto: Feliks Haza

Worklecy (BŠ/SN). Na diskusiju wo přichodźe kapałki we wsy su so zawčerawšim Worklečanscy wobydlerjo zetkali. W juniju wopušća poslednje sotry Božeje předwidźiwosće Worklecy, a tak wotpadnje tež jich duchowny. Schorjeneho fararja Rolfa Hocka su minjeny čas serbscy duchowni zastupowali. Tola hdyž wón hižo na městnje njebudźe, njebudźe tež wjace zastupowany, rozłoži Chró­šćanski farar Měrćin Deleńk. Něhdźe 50 wčera přitomnych Worklečanow a wobydlerjow z wokoliny pak by wobstej­nosće najradšo tak wostajiło, kaž runje su. Dowidźachu wšak, zo njeje to lochko. Hižo nětko je přemało serbskich duchownych, a njebudźe lěpje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND