Chcedźa towarstwo na dobro kapałki załožić

srjeda, 09. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Wo wonkowny napohlad při Worklečanskej kapałce a wo nabožne žiwjenje we wsy ma so přichodnje nowe towarstwo starać. Foto: Feliks Haza Wo wonkowny napohlad při Worklečanskej kapałce a wo nabožne žiwjenje we wsy ma so přichodnje nowe towarstwo starać. Foto: Feliks Haza

Worklecy (BŠ/SN). Na diskusiju wo přichodźe kapałki we wsy su so zawčerawšim Worklečanscy wobydlerjo zetkali. W juniju wopušća poslednje sotry Božeje předwidźiwosće Worklecy, a tak wotpadnje tež jich duchowny. Schorjeneho fararja Rolfa Hocka su minjeny čas serbscy duchowni zastupowali. Tola hdyž wón hižo na městnje njebudźe, njebudźe tež wjace zastupowany, rozłoži Chró­šćanski farar Měrćin Deleńk. Něhdźe 50 wčera přitomnych Worklečanow a wobydlerjow z wokoliny pak by wobstej­nosće najradšo tak wostajiło, kaž runje su. Dowidźachu wšak, zo njeje to lochko. Hižo nětko je přemało serbskich duchownych, a njebudźe lěpje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND