Peticiju chcedźa chutnje pruwować poručenje

srjeda, 09. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (AK/SN). Hač do lěta 2028/ 2029 město Wojerecy wšitke swoje tuchwilne štyri zakładne šule dale trjeba. Tole wuchadźa z 80 stron wopřijaceje analyzy šulskich stejnišćow we Wojerecach, kotruž su na wčerawšim posedźenju měšćanskeje rady předstajili.

Jedne z tychle štyrjoch stejnišćow je zakładna šula „Handrij Zejler“ při Worjole. Starši a wučerjo Zejlerjoweje zakładneje šule běchu na posedźenju měšćanskeje rady kónc januara wyšemu mě­šćanosće Stefanej Skorje (CDU) peticiju přepodali, kubłanišćo na jeho tuchwilnym městnje zachować, za čož běchu 3 700 podpismow zběrali. Ze 16 přihło­sowanjemi, pjeć napřećiwnymi hłosami a dwěmaj hłosawzdaćomaj radźićeljo wčera wobzamknychu, peticiju chutnje pruwować. Najpozdźišo w januaru 2017 měli wo přichodźe Wojerowskich zakładnych šulow rozsudźić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND