Nowe městno towarstwu

štwórtk, 10. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Łaz (AK/SN). Po cyłej Sakskej aktiwne wodosportowe towarstwo „Blaues Wunder“ móže so na sewjernym pobrjohu Třižonjanskeho jězora pola Běłeho Chołmca zasydlić. K tomu je so Łazowska gmejnska rada na swojim zašłym po­sedźenju wuznała. Kaž tamniši radźi­ćeljo wobzamknychu, chcedźa zrěčenje wo dalšim planowanju a zwoprawdźenju wotkryća sewjerneho pobrjoha jězora wudospołnić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND