Na dobro gmejny skutkować

wutora, 15. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Jenož mała horstka zajimcow je na­mołwu wjesnjanosty gmejny Ralbicy­Róžant Hubertusa Ryćerja (CDU) w gmejnskej nowinje sćěhowała a na rozmołwu přišła.

Róžant (JK/SN). W namołwje bě wjesnjanosta wobydlerjow gmejny na zetkanje prosył, zo bychu zhromadnje wo aktualizowanju Róžeńčanskeje strony na internetnym portalu srjedźoeuropskich marijanskich putniskich městnow a wo wu­tworjenju pućowanskich šćežkow na teritoriju gmejny rozmyslowali.

Internetna strona na mjenowanym portalu ma so aktualizować z terminami a podawkami wokoło putniskeho městna Róžanta a prawidłownje dale wjesć. Strona bu w minjenych lětach trochu zanjechana.­ Nětko pak je načasu, so w swójskim zajimje zaso za hnadowne městno a Róžant wažnej stronje wěnować. Zwólniwosć přitomnych, stronje dać aktualny napohlad, hódnoćeše wjesnjanosta jako prěni krok do praweho směra.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND