Na dobro gmejny skutkować

wutora, 15. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Jenož mała horstka zajimcow je na­mołwu wjesnjanosty gmejny Ralbicy­Róžant Hubertusa Ryćerja (CDU) w gmejnskej nowinje sćěhowała a na rozmołwu přišła.

Róžant (JK/SN). W namołwje bě wjesnjanosta wobydlerjow gmejny na zetkanje prosył, zo bychu zhromadnje wo aktualizowanju Róžeńčanskeje strony na internetnym portalu srjedźoeuropskich marijanskich putniskich městnow a wo wu­tworjenju pućowanskich šćežkow na teritoriju gmejny rozmyslowali.

Internetna strona na mjenowanym portalu ma so aktualizować z terminami a podawkami wokoło putniskeho městna Róžanta a prawidłownje dale wjesć. Strona bu w minjenych lětach trochu zanjechana.­ Nětko pak je načasu, so w swójskim zajimje zaso za hnadowne městno a Róžant wažnej stronje wěnować. Zwólniwosć přitomnych, stronje dać aktualny napohlad, hódnoćeše wjesnjanosta jako prěni krok do praweho směra.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND