Na dobro gmejny skutkować

wutora, 15. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Jenož mała horstka zajimcow je na­mołwu wjesnjanosty gmejny Ralbicy­Róžant Hubertusa Ryćerja (CDU) w gmejnskej nowinje sćěhowała a na rozmołwu přišła.

Róžant (JK/SN). W namołwje bě wjesnjanosta wobydlerjow gmejny na zetkanje prosył, zo bychu zhromadnje wo aktualizowanju Róžeńčanskeje strony na internetnym portalu srjedźoeuropskich marijanskich putniskich městnow a wo wu­tworjenju pućowanskich šćežkow na teritoriju gmejny rozmyslowali.

Internetna strona na mjenowanym portalu ma so aktualizować z terminami a podawkami wokoło putniskeho městna Róžanta a prawidłownje dale wjesć. Strona bu w minjenych lětach trochu zanjechana.­ Nětko pak je načasu, so w swójskim zajimje zaso za hnadowne městno a Róžant wažnej stronje wěnować. Zwólniwosć přitomnych, stronje dać aktualny napohlad, hódnoćeše wjesnjanosta jako prěni krok do praweho směra.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND