„To bě ryzy wandalizm“

pjatk, 18. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Z wopomnišća za wotbagrowanu wjes Nydej su njeznaći pomjatnu taflu wotbili a wobškodźili. Bohužel je so to tež hižo na wopomnišćomaj za Bukojnu a Šiboj stało.  Foto: Andreas Kirschke Z wopomnišća za wotbagrowanu wjes Nydej su njeznaći pomjatnu taflu wotbili a wobškodźili. Bohužel je so to tež hižo na wopomnišćomaj za Bukojnu a Šiboj stało. Foto: Andreas Kirschke

Pomjatna tafla za wotbagrowanu Nydej wottorhnjena a skóncowana

Łaz (AK/SN). Wosrjedź lěsa namakachu wuchodźowarjo pomjatnu taflu za wotbagrowanu wjes Nydej. „To bě njedaloko stareho zawodoweho puća z Hórnikec do Łaza“, powěda 75lětny stawiznisce zajimowany Łazowčan. Tafla bě na róžkach zezhibowana a z městnami rozdrapana. „Po wšěm zdaću je wona hižo dlěši čas na zemi ležała. To bě ryzy wandalizm“, měni rentnar. Wón přepoda taflu spěchowanskemu towarstwu Dom Zejlerja a Smolerja. Wone a Łazowska gmejna stej pad policiji přizjewiłoj.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND