Dróhu hižo wutwarjeja

pjatk, 18. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )
René Häßler je sobudźěłaćer Budyskeho měšćanskeho a krajinotwarskeho zawoda, kotryž tuchwilu w Minakale staru asfaltowu worštu wotnošuje. Přichodne měsacy chcedźa přez wjes wjeducu wokrjesnu dróhu dospołnje ponowić.  Foto: Heinz Noack René Häßler je sobudźěłaćer Budyskeho měšćanskeho a krajinotwarskeho zawoda, kotryž tuchwilu w Minakale staru asfaltowu worštu wotnošuje. Přichodne měsacy chcedźa přez wjes wjeducu wokrjesnu dróhu dospołnje ponowić. Foto: Heinz Noack

Poprawom chcychu w Minakale z wu- twarom wokrjesneje dróhi, kotraž přez wjes wjedźe, hakle po jutrach započeć. Přijomneho wjedra dla pak su twarske dźěła hižo nětko zahajili.

Minakał (HN/SN). Naprawa wutwara wokrjesneje dróhi K 7215 je w Minakale, wjesnym dźělu Radworskeje gmejny, na dwě etapje wusměrjena. Zo bychu firmy miłe a dosć suche wjedro wužiwali, su nětko hižo do jutrow twarski material napřećo Wagnerec pjekarni składowali. Nimo toho su připrawu k zniženju dnowneje wody přihotowali a hromadźe stwarili. Z wotpowědnymi mašinami, kaž ze specialnym bagrom, wotnošeja mjeztym staru asfaltowu worštu.

Po cyłkownje 820 metrach ma so dróha wutwarić a dospołnje ponowić. Tak budu do zemje tež nowu kanalizaciju za wopłóčki­ kłasć, kanal za dešćowu wodu instalować kaž tohorunja roły noweje syće za pitnu wodu. Nimo toho matej so mostaj nad Łomšćanku a Małej Sprjewju ponowić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND