Twarski čas budźe wobćežny

wutora, 22. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Němcy (JoN/SN). Hižo něšto lět so twar statneje dróhi přez Němcy dliji. Twara Zhorjelskeho mosta we Wojerecach dla je so tak a tak hižo wulki wobchad nakładnych awtow dale zesylnił. Bjez dźiwa, zo so wobydlerjo Kulowskeje dróhi a dalši wjesnjenjo njedawno w bohatej ličbje na zarjadowanju wo nowo­twarje dróhi wobdźělichu. Zastupjerjo fachowych wotrjadow města a firmy, kotraž projekt wobdźěłuje, wjesnjanow wo dróhotwarskich planach informowachu. Porno dotalnemu projektej chcedźa mosćik nad Wincencowej hrjebju powjetšić, zo by so móžnej wulkej wodźe zadźěwało. Tež móžnosće, spěšnosć awtow redukować, maja so wobkedźbować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND