Poradźować a naše zajimy zastupować

wutora, 22. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Budyski wokrjesny sejmik je na wčera­wšim posedźenju štyrjoch wěcywustojnych serbskich wobydlerjow jednohłós­nje do swojich wuběrkow wu­zwolił. Tam woni nětko z poradźowacym hłosom sobu dźěłaja. Namjety bě dźěłowy kruh za serbske naležnosće zapodał.

Budyšin (SN/at). Namjet Budyskeho krajneho rady Michaela Hariga (CDU) na januarskim wuradźowanju dźěłoweho kruha za serbske naležnosće je wokrjesny sejmik wčera zwoprawdźił. Tak su wokrjesni radźićeljo čłonce dźěłoweho kruha Katharinu Jurkowu do wokrjesneho a Christinu Šołćinu do socialneho a generaciskeho wuběrka kaž tež Serafinu Pašcynu do techniskeho wuběrka a do kulturneho a kubłanskeho wuběrka Renéja Wjacławka wuzwolili. Nawoda Serbskeho gymnazija widźi ćežišćo, „do wobzamknjenjow tež z našeje perspektiwy poradźować a serbske zajimy ofensiwnje zastupować“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Katolscy wěriwi swjeća dźensa wysoki swjedźeń Božeho ćěła. W nimale wšitkich serbskich wosadach, kročachu procesiony, zwjetša přewodźane wot dujerjow, k wonkownym wołtarkam. Sobu na čole procesionow dźěše wjele serbskich družkow. Tójšto dalšich holco

nowostki LND