Přičiny podróšenja pomjenowane

srjeda, 23. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wjacore tydźenje a měsacy su so we Wojerowskej radnicy z prašenjom zaběrali, čehodla bě twar noweho wobydlerskeho centruma tójšto dróši hač planowany. Wčera dóstachu měšćanscy radźićeljo wjacore wotmołwy.

Wojerecy (AK/SN). Přidatne wudawki 760 000 eurow při twarje Wojerowskeho wobydlerskeho centruma Piwarska hasa 1 změja konsekwency. Tole připowědźi wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) na wčerawšim posedźenju měšćanskeje rady. Wón rozłoži radźićelam kónčnu rozprawu wuběrka „Piwarska hasa 1“, kotryž­ chcyše wot zarjadnistwa wotmołwy na 49 prašenjow.

„To bě jara dołhi proces“, rjekny Stefan Skora. Njeje pak tak, zo by něchtó z wobdźělenych dopokazujomnje swoje winowatosće zanjechał. Skerje rěčeše Skora wo cyłej lisćinje přičinow. Tak su projekt předołho planowali a přihotowali, tele dźěło samo nachwilnje přetorhnyli a lěta 2008 dale wjedli. 2014 měješe wšitko ­hotowe być, twarske dźěła pak trajachu hač do awgusta 2015. Hižo prjedy, hač su twarić započeli, podróšichu so twarske kóšty wo šěsć procentow, hač do ­kónca projekta rozrosćechu wone wo 15 procentow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND