Nalětnja kura za Bohatu wěžu

štwórtk, 24. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Na jednym z Budyskich symbolow dyrbja najwšelakoriše škody, kotrež su wjedro a dalše wliwy zawostajili, wotstronić. Financować chcedźa tele předewzaće zdźěla z darami.

Budyšin (CK/SN). Po swjedźenju Budyske nalěćo chcedźa tudyšu Bohatu wěžu zaróštować. Kaž měšćanscy radźićeljo na swojim wčerawšim posedźenju jednohłósnje wobzamknychu, dyrbja jedyn ze symbolow sprjewineho města zawěsćić a saněrować. Před połdra lětom běchu wokoło wěže wotpadane dźěle wobmjetka namakali. Při dokładnišim wobhladanju zwěsćichu škody na hawbje. „Wot toho časa je jasne, zo dyrbimy so z Bohatej wěžu dokładnišo zaběrać“, rjekny wčera Falko Wendler. 1992/1993 běchu wěžu dospołnje ponowili. Zo je wobmjetk nimale 25 lět dźeržał, je realistiska doba, měnješe nawoda wysoko- a hłuboko­twarskeho zarjada města. Škody zwěsćichu nimo toho we woběmaj rumnosćomaj nad wuhladnišćom, do kotrejuž so jeno z rěblom wo­hnjoweje wobory dóstanješ. Tam su murje mokre. Tomu ma so přichodnje zadźěwać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND