Nalětnja kura za Bohatu wěžu

štwórtk, 24. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Na jednym z Budyskich symbolow dyrbja najwšelakoriše škody, kotrež su wjedro a dalše wliwy zawostajili, wotstronić. Financować chcedźa tele předewzaće zdźěla z darami.

Budyšin (CK/SN). Po swjedźenju Budyske nalěćo chcedźa tudyšu Bohatu wěžu zaróštować. Kaž měšćanscy radźićeljo na swojim wčerawšim posedźenju jednohłósnje wobzamknychu, dyrbja jedyn ze symbolow sprjewineho města zawěsćić a saněrować. Před połdra lětom běchu wokoło wěže wotpadane dźěle wobmjetka namakali. Při dokładnišim wobhladanju zwěsćichu škody na hawbje. „Wot toho časa je jasne, zo dyrbimy so z Bohatej wěžu dokładnišo zaběrać“, rjekny wčera Falko Wendler. 1992/1993 běchu wěžu dospołnje ponowili. Zo je wobmjetk nimale 25 lět dźeržał, je realistiska doba, měnješe nawoda wysoko- a hłuboko­twarskeho zarjada města. Škody zwěsćichu nimo toho we woběmaj rumnosćomaj nad wuhladnišćom, do kotrejuž so jeno z rěblom wo­hnjoweje wobory dóstanješ. Tam su murje mokre. Tomu ma so přichodnje zadźěwać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND